Welkom

home | agenda | contact | repErtoire | PRivacy Verklaring

De Gereformeerde Zangvereniging ‘Te Deum Laudamus’ is opgericht op l april 1964. De naam Te Deum Laudamus betekent ‘ U God, loven wij’. Dat is ook de basis van ons koor. Wij willen in ons zingen God loven en danken voor alles wat Hij ons geeft.

Wij zijn een gemengd koor met circa 60 leden in de leeftijd vanaf 30 jaar.
Het koor vindt zijn oorsprong in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Heemse. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die grondslag van het koor onderschrijft en graag zingt. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.

Overzichtsfoto koor

Dirigenten
De eerste jaren gaven diverse dirigenten leiding aan het koor. Op 1 januari 1973 kwam het koor onder leiding van Wim van Dijk uit Dalfsen. Hij heeft het koor op enthousiaste wijze 31 jaar gedirigeerd, waarbij hij het muzikale niveau meer en meer heeft uitgebouwd.
Vanaf 13 mei 2004 was Edwin Velvis, dirigent en zangdocent uit Stedum onze dirigent. Met zijn kennis en ervaring heeft hij het koor zowel muzikaal als wat uitstraling betreft op een hoger plan gebracht.
Van 1 september 2015 tot 1 februari 2018 is Dirk Zwart onze dirigent geweest.
Na een interim-periode tot 5 april 2018 is Bertil Niezink, musicus te Hardenberg, tot 30 juni 2021 als dirigent aan het koor verbonden geweest.
De huidige dirigent is musicus Frank Kaman. Frank geeft sinds 1 oktober 2021 leiding aan het koor.

Informatie:
Ons koor repeteert in De Smidse, een bijgebouw van de Kandelaarkerk aan de Weidebuurt in Heemse. De repetities zijn iedere donderdag van 20.00 – 22.00u, uitgezonderd de schoolvakanties.
Heeft u belangstelling om een keer mee te zingen, klik dan op informatie.

Wij nodigen u uit om eens een repetitieavond van ons koor te bezoeken.

Repertoire
Te Deum Laudamus streeft naar een zo breed mogelijk repertoire. Uiteraard zingen we psalmbewerkingen en religieuze koormuziek maar ook spirituals en vaderlandse liederen staan op het programma. In het repertoire wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen Nederlandstalige liederen en zangstukken in het Duits, Engels, Frans en Latijn.

Concerten
Te Deum Laudamus geeft regelmatig concerten of verleent medewerking, in de regio zowel als daar buiten. De begeleiding bestaat veelal uit orgel en piano. Ook worden a-capella gezongen stukken ten gehore gebracht. Een enkele keer wordt het koor begeleid door een orkest. Onder ‘Agenda‘ vindt u de komende concerten.

Privacy verklaring
Onder deze link vindt u de privacy verklaring van ons koor.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close